Scrum in het onderwijs, het veranderen van de klas

Scrum in het onderwijs, het veranderen van de klas

Ik ben een docent aan de Saxion Hogeschool in Nederland. We gebruiken scrum in verschillende studentenprojecten en dit werkt erg goed. Dit is dus een artikel over hoe scrum het onderwijs verandert, gebaseerd op mijn eigen ervaringen. Na een korte introductie tot scrum (dus sla de eerste paragraaf over als je scrum al kent). Ik zal een aantal praktische voorbeelden geven van hoe scrum gebruikt wordt in het onderwijs, gebaseerd op mijn eigen ervaringen.

Het gebruik van scrum

Momenteel gebruiken veel bedrijven scrum om producten en diensten op een iteratieve manier te ontwikkelen. Scrum is een iteratieve ontwikkelmethode waarbij een product wordt ontwikkeld in verschillende korte cycli, sprints genoemd. In elke sprint wordt een klein (werkend!) deel van het gehele systeem gemaakt.

Na elke sprint wordt de functionaliteit gedemonstreerd aan alle stakeholders (inclusief de klant). Op basis van hun input kan de doorontwikkeling indien nodig worden bijgestuurd. Dit maakt het een zeer flexibele methode.

Bij de start van een software project is het onmogelijk om de exacte uitkomst van het project te bepalen. Gedurende een project veranderen veel zaken, zowel het ontwikkelteam als de klant komen gedurende het project tot nieuwe inzichten. Met scrum kan een team verandering omarmen, in plaats van oneffectief vast te houden aan het plan van "aanpak". Maar hé, jij dacht dat dit artikel ging over het gebruik van scrum in het onderwijs? Ja dat gaat het ook, blijf lezen 😉

Waarom spreekt scrum de studenten aan?

In mijn projecten en cursussen werken studenten vaak samen in projecten, waarbij ze oplossingen creëren voor echte bedrijven. Deze oplossingen hoeven zeker niet IT-gerelateerd te zijn. Het werkt voor elk complex product dat studenten moeten maken, waarbij het exacte resultaat niet kan worden bepaald aan het begin van het project. Meestal is de precieze uitkomst niet duidelijk.

Door gebruik te maken van een aanpasbare en iteratieve methode zoals scrum, is het voor de studenten gemakkelijker om gaandeweg veranderingen door te voeren. En misschien nog belangrijker; ze worden aangemoedigd om te ontdekken wat hun klant/leraar wil, wanneer de projecten vorderen.

Scrum in studentenprojecten

Meestal duurt het project 10 weken, en één sprint duurt een week. In deze korte iteraties zijn de studenten in staat om regelmatig deelproducten te demonstreren aan hun klant/docent. Met de wekelijkse feedback kunnen ze zich verder verbeteren. Dit is totaal anders dan de aanpak waarbij studenten aan het begin van het project een plan moeten schrijven, waarin ze in detail beschrijven wat ze gaan doen en wat ze gaan opleveren. Meestal is dit een frustrerende aanpak, omdat leerlingen het resultaat van het project niet kennen en het resultaat niet is wat ze in hun oorspronkelijke plan beschreven.

Het werkt voor elk complex product dat studenten moeten maken

Bij de start van een sprint (dat is een vaste periode van 1 tot 4 weken) worden alle taken gedefinieerd om het doel sprint te bereiken. Er zijn user stories, dat zijn grote taken en die worden opgesplitst in kleine sprint taken. Deze sprint taken zijn de taken waar de teamleden dagelijks aan werken.

Voor elke taak houdt het team de status ervan bij (te doen, in uitvoering, klaar) op een scrum board. Dit is een van de aspecten van scrum die het zeer nuttig maken in het onderwijs. Met de scrum board is er altijd een overzicht van welk werk nog gedaan moet worden, aan welke taken studenten momenteel werken en welke taken al af zijn. Dit is een zeer transparante manier van werken, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de docent(en). Mijn ervaring is dat het leerlingen het gevoel geeft dat ze nauwer samenwerken en een duidelijker zicht hebben op waar ze aan werken.

Enkele praktische voorbeelden, waarom scrum in de klas geweldig is 🙂

In de volgende paragrafen zal ik een aantal scrum elementen belichten in verschillende onderwijssettings, van middelbare school tot hoger onderwijs. Deze praktische voorbeelden zullen de kracht van scrum in de klas laten zien!

Fysiek vs. digitaal scrum board

Een van de beste elementen van scrum is de scrumboard. Het geeft altijd in één oogopslag een duidelijk overzicht van de status van een sprint. Niet alleen voor de leerlingen is het duidelijk wat ze moeten doen, maar ook voor de docent. Hij of zij kan gemakkelijk worden bijgepraat door gewoon aanwezig te zijn bij een dagelijkse 10 minuten durende update van het project: de stand-up. Dit verbetert de communicatie binnen het team en maakt het samenwerken effectiever en vooral leuker! Natuurlijk zijn er verschillende uitdagingen in een onderwijssetting.

Studenten werken niet elke dag aan het project en vaak in verschillende klaslokalen. Dit maakt het een uitdaging voor elk team om een eigen fysiek scrumboard te hebben. Het gebruik van een digitale tool scrumboard (zoals Trello) is een optie, maar mijn ervaring is dat dit niet goed is voor de communicatie en het teamwork. Studenten blijven naar hun scherm kijken, in plaats van met elkaar te communiceren.

De ideale situatie is dat zij een eigen klaslokaal hebben voor de gehele duur van het project. Op die manier kunnen zij hun eigen werkruimte creëren, met een fysiek scrumbord. Stand-ups doen en de leraren een update geven wanneer ze maar willen.

Dat noemen we de definitie van plezier!

Sprint demo

Het gebruik van sprints van één week verhoogt ook het plezier in samenwerken. Studenten hebben gedurende de week focus op een kleiner deel van het project, wat hen motiveert om iets werkbaars te maken voor de sprint demo aan het eind van de week.

De demo op sprint is een heel goed moment om hun harde werk te laten zien aan de andere studententeams en aan de leraren. Dit is een wekelijks ritueel en het is leuk om de wekelijkse vooruitgang te zien. Over leuk gesproken, de sprint demo's moeten natuurlijk leuk zijn. Dat is wat wij de definitie van leuk noemen! Leerlingen maken het meestal leuk door iets te eten/drinken en daarna spelletjes te doen. Dit zorgt meestal voor een goede sfeer en werklust tussen de teams.

Terugblik

De retrospectieve is ook een belangrijke teamvergadering, die iets serieuzer is. Studenten bespreken hoe ze zich kunnen verbeteren voor de volgende sprint. Eerlijke feedback om te verbeteren is de sleutel. Ook het creëren van een werksetting waarin leerlingen durven te zeggen wat er beter moet, is belangrijk.

Om het samen te vatten: Ik heb goede ervaringen met scrum in studentenprojecten en cursussen, het geeft de studenten een hele nieuwe benadering in het samenwerken in projecten. Natuurlijk is het niet de heilige graal, maar als het in de juiste setting en met de juiste instelling wordt gebruikt, kan het het onderwijs veel leuker maken!

Als je vragen hebt of advies wilt over scrum in een onderwijssetting, laat het me weten!